Your browser does not support JavaScript!

Program Committee

Program Committee
 

Zhenfu Cao, SJTU, China 
Shi-Cho Cha, NTUST, Taiwan 
Hung-Yu Chien, NCNU, Taiwan
Chun-I Fan, NSYSU, Taiwan 
Wei-Hua He, SCU, Taiwan 
Chien-Lung Hsu, CGU, Taiwan 
Wen-Shenq Juang, NKFUST, Taiwan 
Kwangjo Kim, KIISC, Korea 
Chin-Laung Lei, NTU, Taiwan 
Tieyan Li, Huawei Tech., Singapore 
Yingjiu Li, SMU, Singapore 
Changshe Ma, SCNU, China 
Masahiro Mambo, Kanazawa Univ., Japan 
Di Ma, UM-D, USA 
Woei-Jiunn Tsaur, DYU, Taiwan
Chih-Hung Wang, NCU, Taiwan 
Jian Weng, JNU, China
Yongjun Xu, CAS, China
Yanjiang Yang, IIR, Singapore 
Chan Yeob Yeun, KUSTAR, UAE 
Raylin Tso, NCCU, Taiwan 
Kuo-Yu Tsai, HWH, Taiwan 
Michael Hutter, TU Graz, Austria 
Lai, Xuejia, SJTU, China 
Chunhua Su, JAIST, Japan 
Hiroaki Kikuchi, Meiji Univ., Japan 
Heung Youl Youm, Soonchunhyang Univ., Korea 
Jong-hyun Baek, KISA, Korea 
Jaeguen Lee, NIA, Korea
Jia-Lun Tsai NTSUT, Taiwan